Patient Train


Een patiлntentrein is een medisch transportmiddel dat wordt gebruikt voor het vervoer van patiлnten die medische zorg nodig hebben. Patiлntentreinen worden meestal gebruikt in landelijke gebieden waar geen toegang is tot medische voorzieningen.


Patiлntentreinen zijn doorgaans uitgerust met medische apparatuur en benodigdheden en worden bemand door medisch personeel. Het medisch personeel aan boord van de patiлntentrein is verantwoordelijk voor de medische zorg aan de patiлnten aan boord.


Patiлntentreinen stoppen doorgaans regelmatig bij medische voorzieningen, waar de patiлnten aan boord uitgebreidere medische zorg kunnen krijgen.


Er zijn een aantal verschillende soorten patiлntentreinen, waaronder:


- Ambulancetreinen: Deze patiлntentreinen zijn uitgerust met ambulancediensten en worden typisch gebruikt om patiлnten naar ziekenhuizen te vervoeren.


- Bloedtransfusietreinen: Deze patiлntentreinen zijn uitgerust met bloedtransfusiediensten en worden doorgaans gebruikt om patiлnten naar ziekenhuizen te vervoeren.


- Dialysetreinen: Deze patiлntentreinen zijn uitgerust met dialysediensten en worden typisch gebruikt om patiлnten naar ziekenhuizen te vervoeren.

image